Loading...

Phoenix Haga tilbyr langtids rusbehandling med tilbud om videre oppfølging i vårt ettervern. Målgruppen er menn og kvinner i alderen 18 år og oppover.Etter en periode hvor du merker at rusen har tatt overhånd, skal Phoenix Haga være et trygt sted å komme til. I landlige og trygge omgivelser ønsker vi å tilby deg alle de verktøy som du trenger for å mestre ditt liv. Siden 1989 har Phoenix Haga opparbeidet solid kompetanse på rusfeltet. Vi ønsker å dele vår kunnskap med deg slik at du kan mestre en rusfri hverdag med mening og positivt innhold. Etter flere lange år med rus vet vi at 1 år av livet ditt hos Phoenix Haga vil være en god investering for alle de år som du har foran deg.

  • Vi vil gi deg tillit – for vi vet at du kan mestre
  • Vi vil gi deg veiledning – for vi vet at det vil gjøre deg trygg
  • Vi vil tilrettelegge for aktiviteter og turer – for vi vet at det gir deg erfaringer og glede
  • Vi vil gi deg et fellesskap – for vi vet at det er vanskelig å klare det alene

Behandlingsmodell hos Phoenix Haga

Vår modell baserer seg på fellesskapet som metode. Livet til en rusavhengig har ofte utviklet seg til å bli kaotisk og uoversiktlig.

Etter en lang periode i avhengighet vil ofte hovedvekten av den sosiale omgangskretsen være preget av aktive rusavhengige. I vår modell er det viktig å etablere en trygg struktur og gode rutiner, samt gi en arena for å øve på ansvarlighet ovenfor de nye rutinene og den nye strukturen. I et fellesskap av andre rusavhengige vil hver enkelt ha mulighet til å dra nytte av hverandres erfaringer, veiledet av de ansatte.

Beboerne blir gitt mulighet til å erfare sin personlige styrke og kapasitet for endringsarbeid. De utvikler sosiale ferdigheter og opplever økt selvfølelse gjennom sosial samhandling og mestring. Den enkelte utvikler seg gjennom ansvar, forpliktelser og aktivt engasjement i egen og andres behandling. I et fellesskap, hvor alle jobber mot et rusfritt liv, legger vi stor vekt på hvordan man kan gjøre hverandre til gode støttespillere, både i døgnbehandlingen, ettervernet og livet etter.

Skoletilbud

Vi har et eget utdanningstilbud, med undervisning på grunnskolenivå tre ettermiddager/kvelder pr. uke. Det undervises i fagene norsk, engelsk, samfunnsfag og matematikk. Med dette tilbudet, som det er opp til den enkelte å benytte seg av, får beboerne anledning til å ta opp igjen skolegangen i trygge omgivelser, forbedre resultater eller skaffe seg et fullstendig vitnemål fra grunnskolen. 

Hva sier folk om oss?

"Det viktigste som hendte meg på Haga, var at det ble tent en gnist i meg som sa at livet var verdt å leve."

Gunnar | 34 år
Hva sier folk om oss?

"Det viktigste for meg var arbeidsoppgavene og ansvaret som ga meg økt selvfølelse og selvtillit, slik at jeg kunne stå på egne ben som nykter"

Jeanette | 29 år
Hva sier folk om oss?

“Jeg er jo glad i folk, kunne liksom ikke bare dra. Jeg har egentlig aldri hatt noen familie, venner har alltid vært familien min. Da jeg kom hit, kutta jeg ut de gamle vennene min. Her har jeg fått en ny familie, så jeg kan ikke skuffe dem."

Thommy | 23 år

Kontakt oss

Har du eller en du kjenner rusproblemer, ta kontakt med Phoenix Haga for tilbud om behandling

Inntaket kan nåes på følgende telefonnummer:
Sonja 908 20 961 og Mona 416 40 169.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form