Loading...

Om Rusforskning

Phoenix Haga deltar i ulike forskningsprosjekter. Noen av de blir gjennomført av eksterne aktører og andre blir gjennomført internt. Årlige brukerundersøkelser blant beboere og ansatte bidrar til utvikling og forbedring av vårt behandlingstilbud.

Forskningsprosjekt

Hvordan går det med dem som har gjennomført døgnbehandlingen ett år etterpå? Og hva opplever de at er viktig for å opprettholde rusfrihet og god livskvalitet? Gjennomføring av EuropASI-oppfølgingsintervju, SCL 10 og QoL 5 ett år etter gjennomført døgnbehandling, samt kvalitative intervjuer, individuelle/fokusgruppe.

Forskningsrapport

«Nære relasjoner og personlig utvikling – Betydningsfulle elementer for gjennomføring av rusbehandling» Phoenix Haga, 2011.

Last ned forskningsrapporten

Evaluering av behandlingseffekt:

Hvorvidt samsvarer pasientenes behandlingsresultater med Phoenix Hagas målsettinger? Behandlingseffekten evalueres ved gjennomføring av EuropASI-oppfølgingsintervju, SCL 10 og QoL 5 med alle som gjennomfører døgnbehandlingen.

Eksternt forskningsprosjekt:

20 tidligere pasienter ved Phoenix Haga deltok i kartleggingsintervjuer som en del av NorComt-studien, Norsk oppfølgingsstudie av opioid-avhengige i behandling i regi av SERAF, UiO. Disse har også blitt forespurt om å bidra i oppfølgingsintervjuer over tid. Flere fagartikler er i dag publisert ut i fra deltakelsen til blant annet disse informantene.

Phoenix Haga FoU har som hovedfokus

• Forsknings- og evalueringsprosjekter internt
• Deltakelse i eksterne forskningsprosjekter og PhD-studier
• Formidling av rusforskning og fagkunnskap
• Eksternt faglig samarbeid
• Bruker- og arbeidsmiljøundersøkelser
• Faglig veiledningIntern fagutvikling

Bruker- og arbeidsplassundersøkelser

Brukerundersøkelser: Phoenix Haga har kontinuerlig fokus på å styrke og opprettholde kvaliteten på behandlingstilbudet, blant annet gjennom årlige brukerundersøkelser. Resultatene fra undersøkelsen presenteres og diskuteres, å pasientene deltar i strukturerte analysegrupper. Hensikten med analysegruppene er at pasientene selv bidrar med sin forståelse og tolkning av resultatene, samt forslag til forbedringstiltak. Arbeidet resulterer i en skriftlig rapport. Når nye tiltak iverksettes, fungerer den neste brukerundersøkelsen også som en evaluering av disse.

Les mer

Kartlegging og tilbakemelding

Kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler, ruslidelse, i regi av KORFOR/Helse Stavanger: Målet for bruk av kvalitetsregister for behandling av ruslidelse er å identifisere innhold i-, forhold og hendelser rundt behandlingsforløp som bidrar til mestring av avhengighet eller skadelig bruk av rusmidler.

F.o.m. april 2020 tar Phoenix Haga i bruk kvalitetsregisteret for kartlegging av alle nye pasienter. Gjennom kvalitetsregisteret får vi også tilbakemeldinger på pasientenes opplevelse av behandlingen, samt en evaluering av hvordan det går med pasientene over tid.

Les mer

Ofte stilte spørsmål

Er det mulig å sone en dom hos dere?

Ja, det er mulig å sone paragraf 12, samfunnsstraff samt lenkesoning. Vi har også mulighet til å gjennomføre surrogatvaretekt.

Tar dere i mot par og er det lov og ha med husdyr?

Nei, vi tar ikke i mot par. Det er heller ikke lov til å ha med seg husdyr.

Hvordan er det i forhold til besøk av familie , venner og barn?

Vi har besøkshelger annen hver helg. Når det gjelder barn lager vi egne avtaler for hver beboer ut i fra behov.

Kontakt oss

Har du eller en du kjenner rusproblemer, ta kontakt med Phoenix Haga for tilbud om behandling

Inntaket kan nåes på følgende telefonnummer:
Sonja 908 20 961 og Mona 416 40 169.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Kontakt oss