På Phoenix Haga tilbyr vi Individual Placement and Support (IPS), oversatt til Individuell jobbstøtte på norsk. Dette er arbeidsrehabilitering integrert med behandling til beboerne på Haga.

Denne tilnærmingen hjelper beboerne med å finne jobb eller utdanning, og beholde jobben eller utdanningsplassen. Kravet i IPS er at dette skal være ordinære arbeidsplasser, med vanlig lønn og arbeidsvilkår, og ikke arbeidsrehabilitering i skjermet virksomhet. Vi har to jobbspesialister ansatt som følger opp beboerne. 

Våre samarbeid