Offisiell åpning av det første terapeutiske samfunn i et fengsel i Moldova.

Phoenix Haga har igjennom hele sin driftsperiode hatt et godt internasjonalt samarbeid, og bidratt med faglig støtte til opprettelsen av Terapeutiske samfunn.

Vi har vært aktive i både EFTC (European federation of Therapeutic communities) og WFTC, World federation of Therapeutic communities. I tillegg har vi vært aktive i EWODOR, European working group on drug oriented research..

I de senere årene, fra 2006, har Phoenix Haga bidratt faglig til etableringen av Terapeutiske samfunn i tre fengsler i Romania og et fengsel i Moldova. Dette er gjort med midler fra EEA grant og Europarådet, gjennom Pompiedougruppen. I tillegg har vi drevet opplæring av ansatte på Phoenix House Bulgaria.


Utover dette har ledelse og ansatte deltatt på internasjonale konferanser om rusbehandling, og delt informasjon om egne evalueringsprosjekter og terapeutiske aktiviteter på Phoenix Haga.

Våre samarbeid