Vi har igjennom hele den tiden vi har eksistert hatt et fokus på å etablere et godt samarbeid med det lokale næringslivet.Dette har foregått gjennom deltagelse på næringslivssamlinger, presentasjoner av vårt arbeid hos Lions, Rotary, Odd Fellow og handelsstanden.

Pasienter som har gjennomført behandlingen ved Phoenix Haga har siden 1991 vært ute i arbeid i det lokale næringslivet. Dette har skapt en sterk og god relasjon til både private og offentlige arbeidsgivere.

Alle som i dag gjennomfører behandlingen ved Phoenix Haga, får tilgang til det lokale arbeidsmarkedet og er enten i arbeid eller utdannelse. I dag har vi også to fulltidsansatte jobbveiledere gjennom vårt IPS-prosjekt (individuell jobb- støtte), som hjelper pasientene ut i direkte lønnet arbeid.


Våre samarbeid