Vi har et svært godt samarbeid med Kulturdråpen og Østfold musikkråd. Dette gir oss tilgang på mange fine kulturelle opplevelser. På Phoenix Haga, har vi med støtte fra Kulturdråpen og Østfold musikkråd, eget kor som øver hver onsdag. 

Vi får besøk av kjente artister som kommer og holder konserter for oss, og vi får deltatt på woork-shops om alt fra skrivekurs med kjente forfattere, linoleumssnitt med billedkunstnere, trommekurs, gitarkurs, animasjon m.m.  Hvert år deltar koret vårt på Dråpekonserten sammen med kjente artister. Dette er en flott opplevelse for både deltakere og publikum. Kulturelle opplevelser og aktiviteter er blitt en viktig del av tilbudet på Phoenix Haga.

For mer informasjon besøk gjerne nettsiden til kulturdråpen.

André Kristoffersen er dirigent for kortet på Haga og forfatter Monica Isaksstuen holder skrivekurs for beboerne på Haga. Vi har gjennom flere år hatt glede av dette samarbeidet som er finansiert av Kulturdråpen og Østfold Musikkråd. Her ser vi André og Monica under sommeravslutningen på Haga i juni.


Våre samarbeid