Loading...

Om Phoenix Haga

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for rusavhengige kvinner og menn fra 18 år. Vi bygger behandlingen på modellen “Det Terapeutiske Samfunn”, her får du hjelp til alle sider ved din avhengighet, som deltaker i et fellesskap.

I behandlingen legger vi stort fokus på å lære deg å samhandle med andre på en konstruktiv måte. Dette skjer gjennom aktiviteter, arbeid, fritid, skole, møter, samlinger, sosiale tilstelninger, osv.

Vi hjelper deg, slik at du kan finne ut hva du ønsker å bruke livet ditt til og finne et innhold i livet som gir mening for deg.

Tre enkle steg

1

Inntak

Er du rusavhengig, eller pårørende til en rusavhengig? Vi tilbyr langtids rusbehandling  med ettervern, for personer fra 18 år og oppover. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Les mer
2

Døgnbehandling

Phoenix Haga tilbyr langtids rusbehandling inntil et år, med tilbud om videre oppfølging i vårt ettervern. Målgruppen er menn og kvinner i alderen 18 år og oppover.

Les mer
3

Ettervern

Når din behandling nærmer seg slutten, vil du orientere deg ut i samfunnet igjen. Phoenix Haga vet at dette er en kritisk fase for din rusfrihet, samtidig som det er en fantastisk opplevelse å kunne møte samfunnet med nye kunnskaper og verktøy.

Les mer

"Før jeg kom til Haga hadde jeg det skikkelig dårlig med meg selv, var sint og irritert på alt og alle. Turte ikke å gå ut av døra hjemme omtrent. Nå setter jeg pris på små ting, bare det å prate med kassadama kan gjøre dagen min bedre. Jeg har blitt glad i meg selv og setter pris på livet."

Helge

21 år

Utvikling i et fellesskap

Phoenix Haga kan sees som et miniatyrsamfunn der de som er til behandling hos oss – beboerne – har arbeid, bolig, venner og klare regler for hva som er akseptabel og ikke akseptabel adferd.

Les mer om Utvikling i et fellesskap

Inntak

Phoenix Haga kan sees som et miniatyrsamfunn der de som er til behandling hos oss – beboerne – har arbeid, bolig, venner og klare regler for hva som er akseptabel og ikke akseptabel adferd.

Vi vil gjerne høre din historie og dine mål for livet.
Hvem som helst kan ringe vårt inntak for å få veiledning til å søke rusbehandling.

Vi vet at det å bestemme seg for å dra i behandling er en vanskelig avgjørelse. Motivasjonen kan svinge og forestillingen om hva behandling faktisk innebærer kan være skremmende. I denne prosessen vet vi at det er viktig med støtte og trygghet. Inntaksavdelingen vil kunne svare på dine spørsmål og gi deg veiledning og motiverende samtaler hvis du ønsker det.

Les mer om Inntak

Døgnbehandling

Phoenix Haga tilbyr langtids rusbehandling med tilbud om videre oppfølging i vårt ettervern. Målgruppen er menn og kvinner i alderen 18 år og oppover.

Etter et liv hvor rusen har tatt overhånd, skal Phoenix Haga være et trygt sted å komme til. Siden 1990 har Phoenix Haga opparbeidet solid kompetanse på rusbehandling. Vi ønsker å dele vår kunnskap med deg, slik at du kan mestre en rusfri hverdag med mening og positivt innhold.

Etter flere lange år med rus vet vi at 1 år av livet ditt på Phoenix Haga vil være en god investering for alle de år som du har foran deg.

Les mer om Døgnbehandling

Ettervern

Det er en fantastisk opplevelse å kunne møte samfunnet igjen med ny kunnskap og nye verktøy, samtidig som vi av erfaring vet at dette er en kritisk fase for din rusfrihet.

For å mestre hverdagen i etterkant av behandling, er det viktig med trygge rammer, gode venner og tilhørighet. Du har Phoenix Haga i ryggen. Vi har drevet ettervern siden 1991.

Les mer om ettervern

Veien ut av avhengighet - Sagas vei til rusfrihet

Ofte stilte spørsmål

Er det mulig å sone en dom hos dere?

Ja, det er mulig å sone paragraf 12, samfunnsstraff samt lenkesoning. Vi har også mulighet til å gjennomføre surrogatvaretekt.

Tar dere i mot par og er det lov og ha med husdyr?

Nei, vi tar ikke i mot par. Det er heller ikke lov til å ha med seg husdyr.

Hvordan er det i forhold til besøk av familie , venner og barn?

Vi har besøkshelger annen hver helg. Når det gjelder barn lager vi egne avtaler for hver beboer ut i fra behov.

Kontakt oss

Har du eller en du kjenner rusproblemer, ta kontakt med Phoenix Haga for tilbud om behandling

Inntaket kan nåes på følgende telefonnummer:
Sonja 908 20 961 og Mona 416 40 169.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form