Loading...
Bare du alene kan gjøre det,
men du kan ikke gjøre det alene.

Om Phoenix Haga

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for mennesker med rusavhengighet.  Hos oss får du hjelp til å skape deg et liv uten rus. Dette innebærer blant annet et solid og trygt nettverk, jobb/utdannelse, fritidsinteresser og bolig. Kommer du til oss får du hjelp til å bygge opp egenverd, selvfølelse, selvrespekt og entusiasme i forhold til livet.

Phoenix Haga ble etablert i 1990 på gamle Haga jordbruksskole i Mysen, (Indre Østfold kommune). Vi har drevet rusbehandling etter modellen Det Terapeutiske Samfunn siden da, og har rusfrihet som målsetning. Mer enn 7 av 10 som gjennomfører behandlingen hos oss er rusfrie fem år etter.

PHOENIX HAGA

Et liv uten rus

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for mennesker med rusavhengighet. 

Kontakt oss
PHOENIX HAGA

Et godt miljø

Hos oss får du hjelp til å skape deg et liv uten rus. Dette innebærer blant annet et solid og trygt nettverk, jobb/utdannelse, fritidsinteresser og bolig.

Les mer om oss
PHOENIX HAGA

Gjenoppfinne deg selv

Kommer du til oss får du hjelp til å bygge opp egenverd, selvfølelse, selvrespekt og entusiasme i forhold til livet.

slik fungerer det

Phoenix Haga -
Et miniatyrsamfunn

De som er til behandling hos oss – beboerne – har arbeid, bolig, venner og klare regler for hva som er akseptabel og ikke akseptabel adferd. Ved hjelp av fellesskapet av likestilte og de ansatte, får alle mulighet til å oppleve positiv forandring hos seg selv.

Historien om Miriam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Slik gjør vi det

Phoenix Haga kan sees på som et miniatyrsamfunn, der de som er til behandling hos oss – beboerne – har arbeid, bolig, venner og klare regler for hva som er akseptabel og ikke akseptabel adferd. I konsentrert form finner en mange av de utfordringene som livet har å by på, og forholdene er lagt til rette for at den enkelte beboer gradvis utvikler seg til å mestre disse utfordringene. Ved hjelp av fellesskapet av likestilte og de ansatte, får alle mulighet til å oppleve positiv forandring hos seg selv.Vi tror at den beste hjelpen vi kan gi er hjelp til selvhjelp. Beboerne utgjør som gruppe et fellesskap av likestilte, som lever sammen for å hjelpe seg selv og andre. Vårt utgangspunkt er at alle har positive ressurser som de kan bidra med i fellesskapet. I begynnelsen kan disse ressursene være godt skjult både for den enkelte og andre, men i den praktiske hverdagen på Haga er mulighetene mange for å bli bedre kjent med sine styrker så vel som sine svakheter. Mange hjelpemidler står til rådighet for den enkelte i arbeidet med å bygge fundamentet for et nytt og bedre liv.

Vi opplever at mennesker i behandling på Phoenix Haga utvikler mot, trygghet og selvtillit. Dette gir de mulighet til å ta tilbake eget liv og reetablere seg i samfunnet med en konstruktiv og rusfri livsstil.

Rusforskning og utvikling

Phoenix Haga deltar i ulike forskningsprosjekter. Noen av de blir gjennomført av eksterne aktører og andre blir gjennomført internt. Årlige brukerundersøkelser blandt beboere og ansatte bidrar til utvikling og forbedring av vårt behandlingstilbud.

Samarbeid

Phoenix Haga samarbeider med mange aktører på ulike områder. I forbindelse med inntak er vi i kontakt med henvisende instanser som fastleger, kommunale ruskonsulenter og behandlere på poliklinikker, for å forberede gode inntak og godt samarbeid igjennom behandlingen.

Samarbeidspartnere
Mål og verdigrunnlag
Phoenix Haga er et terapeutisk samfunn og tilbyr langtids døgnbehandling i opptil 12 måneder, etterfulgt av et integrert etterverns tilbud som gir beboerne støtte og veiledning på veien til et meningsfullt og selvstendig liv.

Mål og verdigrunnlag

Verdigrunnlaget vårt baserer seg på at ethvert individ er et fullverdig medlem av samfunnet og har rett og mulighet til å delta på lik linje med andre. Dette uavhengig av historie, forutsetninger, kompetanse, evner og ferdigheter.

Les mer

Våre verdier

Våre verdier baserer seg på de grunnleggende verdiene i et Terapeutisk samfunn.

Dette er åpenhet og ærlighet. Likeverd mellom alle deltagerne uavhengig av rolle/funksjon, kjønn, religiøst eller politisk ståsted. Ansvarlig omsorg for hverandre og miljøet vi lever i.At alle mennesker som kommer til Phoenix Haga skal føle seg trygge og inkludert. Alle skal få muligheten til å oppleve en tilhørighet.

Vi har fellesskapet som verdi og vet at det å være en del av et fellesskap er en helbredende faktor i seg selv. I tillegg til disse verdiene er vi også opptatt av at de som kommer til oss skal få den tiden de trenger for å kunne etablere et rusfritt liv.

Tilhørlighet
Respekt
Omsorg
Likeverd
Trygghet
Fellesskap
Hva sier folk om oss?

"Det viktigste som hendte meg på Haga, var at det ble tent en gnist i meg som sa at livet var verdt å leve."

Gunnar | 34 år
Hva sier folk om oss?

"Det viktigste for meg var arbeidsoppgavene og ansvaret som ga meg økt selvfølelse og selvtillit, slik at jeg kunne stå på egne ben som nykter"

Jeanette | 29 år
Hva sier folk om oss?

“Jeg er jo glad i folk, kunne liksom ikke bare dra. Jeg har egentlig aldri hatt noen familie, venner har alltid vært familien min. Da jeg kom hit, kutta jeg ut de gamle vennene min. Her har jeg fått en ny familie, så jeg kan ikke skuffe dem."

Thommy | 23 år

Ofte stilte spørsmål

Er det mulig å sone en dom hos dere?

Ja, det er mulig å sone paragraf 12, samfunnsstraff samt lenkesoning. Vi har også mulighet til å gjennomføre surrogatvaretekt.

Tar dere i mot par og er det lov og ha med husdyr?

Nei, vi tar ikke i mot par. Det er heller ikke lov til å ha med seg husdyr.

Hvordan er det i forhold til besøk av familie , venner og barn?

Vi har besøkshelger annen hver helg. Når det gjelder barn lager vi egne avtaler for hver beboer ut i fra behov.

Kontakt oss