Inntak

Er du rusavhengig, eller pårørende til en rusavhengig?

Vi tilbyr langtidsbehandling med ettervern for personer fra 18 år og oppover. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Vi vil gjerne høre din historie og dine ønsker for livet. Du kan ringe vårt inntak for å få veiledning til å søke behandling. ‍

Vi vet at det å bestemme seg for å dra i behandling er en vanskelig avgjørelse. Motivasjonen kan svinge og forestillingene om hva behandling faktisk innebærer kan være skremmende. I denne prosessen vet vi at det er viktig med støtte og trygghet. Inntaksavdelingen vil ta imot dine spørsmål og gi deg veiledning, motiverende samtaler og gi deg tilbud om omvisning her hos oss.

Hvis du er nysgjerrig på hva vi tilbyr, og om Phoenix Haga passer deg, anbefaler vi en uforpliktende samtale og omvisning på Phoenix Haga. Du vil kunne få svar på dine spørsmål som kan hjelpe deg til å ta et godt valg.

Velger du å søke behandlingsplass hos oss, vil vi være med og støtte deg i din prosess, gjennom telefonsamtaler eller personlige møter. Vår ambisjon er å gi deg støtte og trygghet! I oppfølgingssamtalene vil vi forberede deg på hva du vil møte ved inntak, og hjelp til å holde motivasjonen din oppe.

Inntaksprosess – steg for steg

For at du skal kunne søke rusbehandling på Phoenix Haga, er det noen kriterier som må oppfylles.

  1. Din ruskonsulent, LAR-kontakt, fastlege, psykiatrisk ungdomstjeneste (PUT) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS), må sende en henvisning om rusbehandling til vurderingsinstansen, for at dine pasientrettigheter skal vurderes.
  2. Får du rett til langtidsbehandling og ønsker plass hos oss, må henvisningen din sendes til Phoenix Haga.
  3. Inntaksavdelingen vil ta imot henvisningen. Får du innvilget inntak, holder vi løpende kontakt med deg helt frem til du er inne i behandling hos oss på Phoenix Haga. Behandling Inntak

Gjennom hele prosessen, som nevnt over, veileder vi deg og gir deg gode råd om hva du skal gjøre for å ta et godt valg for deg selv i den prosessen du er. Ikke nøl med å ringe hvis du er usikker på hva du skal gjøre, eller hvis du opplever at det er vanskelig å nå gjennom hos de forskjellige instansene. Hvis du ikke har fått en ruskonsulent, anbefaler vi deg å søke din kommunes tildelingskontor om å få tildelt en ruskonsulent.

Innsatt som ønsker behandling for rusavhengighet

Er du rusavhengig og soner i fengsel, eller sitter i varetekt?

Vi tilbyr både §-12 soning, og varetektssurrogat på Phoenix Haga.

Det betyr at du kan be om å bli henvist på lik linje med alle andre, til Phoenix Haga.

For å bli rettighetsvurdert må du kontakte helseavdelingen i fengselet, som sender henvisning til vurderingsenheten nærmest ditt fengsel. Når du har fått rett til behandling, kan du henvende deg til helseavdelingen igjen og be om veiledning for å søke §12-soning.

Vi hjelper deg også til å søke §12 når du er inne i behandling, om det er aktuelt å få omgjort soning i straffesak, til behandling her hos oss.

Kontakt oss

Har du eller en du kjenner rusproblemer, ta kontakt med Phoenix Haga for tilbud om behandling!

Inntaksavdelingen kan nåes på følgende telefonnummer: Sonja 908 20 961 og Mona 416 40 169.