Pasient

Om Phoenix Haga

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for rusavhengige kvinner og menn fra 18 år.

Vi bygger behandlingen på modellen “Det Terapeutiske Samfunn”, her får du hjelp til alle sider ved din avhengighet, som deltaker i et fellesskap.

I behandlingen legger vi stort engasjement i å lære deg å samhandle med andre på en konstruktiv måte. Dette skjer gjennom aktiviteter, arbeid, fritid, skole, møter, samlinger, sosiale tilstelninger, osv.

Vi hjelper deg, slik at du kan finne ut hva du ønsker å bruke livet ditt til og finne et innhold i livet som gir mening for deg.

Phoenix Haga er en ideell stiftelse, livssynsnøytral og politisk uavhengig virksomhet.

Prosessen før inntak

Vi vet at det å bestemme seg for å dra i behandling er en vanskelig avgjørelse. Motivasjonen kan svinge og forestillingene om hva behandling faktisk innebærer kan være skremmende. I denne prosessen vet vi at det er viktig med støtte og trygghet. Inntaksavdelingen vil ta imot dine spørsmål og gi deg veiledning, motiverende samtaler og gi deg tilbud om omvisning her hos oss.

Hvis du er nysgjerrig på hva vi tilbyr og om Phoenix Haga passer deg, anbefaler vi en uforpliktende samtale og omvisning på Phoenix Haga. Du vil kunne få svar på dine spørsmål og hjelpe deg til å ta et godt valg.

Velger du å søke behandlingsplass hos oss, vil vi være med og støtte deg i din prosess, gjennom telefonsamtaler eller personlige møter.

Vår ambisjon er å gi deg støtte og trygghet!

I oppfølgingssamtalene vil vi forberede deg på hva du vil møte ved inntak, og hjelp til å holde motivasjonen din oppe.

Inntaksprosess – steg for steg

For at du skal kunne søke rusbehandling på Phoenix Haga, er det noen kriterier som må oppfylles.

  1. Din ruskonsulent, LAR-kontakt, fastlege, psykiatrisk ungdomstjeneste (PUT) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS), må sende en henvisning om rusbehandling til vurderingsinstansen, for at dine pasientrettigheter skal vurderes.
  2. Får du rett til langtidsbehandling og ønsker plass hos oss, må henvisningen din sendes til Phoenix Haga.
  3. Inntaksavdelingen vil ta imot henvisningen, og får du inntak, holder vi løpende kontakt med deg frem til inntak.

Mer informasjon om inntaksprosessen og kontaktinformasjon finner du her. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!