Pasient

Phoenix Haga er et behandlingstilbud for rusavhengige kvinner og menn fra 18 år.

Les mer

Pårørende

Alle som lever tett på en rusavhengig betaler også en pris.

Les mer

Fagperson

Phoenix Haga har kontinuerlig søkelys på å styrke og opprettholde kvaliteten på behandlingstilbudet.

Les mer