Samarbeid

IPS – jobbstøtte

På Phoenix Haga tilbyr vi Individual Placement and Support (IPS), oversatt til individuell jobbstøtte på norsk. Dette er arbeidsrehabilitering, integrert med behandlingstilbudet til beboerne på Haga.

Denne tilnærmingen hjelper beboerne med å finne jobb eller utdanning, og beholde jobben eller utdanningsplassen. Kravet til IPS er at dette skal være ordinære arbeidsplasser, med vanlig lønn og arbeidsvilkår, og ikke arbeidsrehabilitering i skjermet virksomhet.

Vi har en jobbspesialist som følger opp beboerne i slutten av primærbehandling og i ettervernet.

Skoletilbud

Vi har et eget utdanningstilbud, med undervisning på grunnskolenivå, tre ettermiddager/kvelder pr. uke.

Det undervises i fagene norsk, engelsk, samfunnsfag og matematikk.

Med dette tilbudet, som det er opp til den enkelte å benytte seg av, får beboerne anledning til å ta opp igjen skolegangen i trygge omgivelser, forbedre resultater eller skaffe seg et fullstendig vitnemål fra grunnskolen.

Næringsliv og frivillige organisasjoner

Vi har i alle år hatt et godt samarbeid med det lokale næringslivet. Dette har foregått gjennom deltagelse på næringslivssamlinger, presentasjoner av vårt arbeid hos Lions, Rotary, Odd Fellow og handelsstanden.

Pasienter som har gjennomført behandlingen ved Phoenix Haga, har siden 1991, vært ute i arbeid i det lokale næringslivet. Dette har skapt en sterk og god relasjon til både private og offentlige arbeidsgivere.

Alle som i dag gjennomfører behandlingen ved Phoenix Haga, får tilgang til det lokale arbeidsmarkedet og er enten i arbeid eller utdannelse. Vi har en fulltidsansatt jobbveileder gjennom vårt IPS-prosjekt (individuell jobbstøtte), som hjelper beboerne ut i direkte lønnet arbeid i ettervernsperioden.

Les mer her:

Internasjonalt samarbeid

Phoenix Haga har igjennom hele sin driftsperiode hatt et godt internasjonalt samarbeid, og bidratt med faglig støtte til opprettelsen av Terapeutiske samfunn.

Vi har vært aktive i både EFTC (European federation of Therapeutic communities) og WFTC (World federation of Therapeutic communities). I tillegg har vi vært aktive i EWODOR (European working group on drug oriented research).

I de senere årene, fra 2006, har Phoenix Haga bidratt faglig til etableringen av Terapeutiske samfunn i tre fengsler i Romania og et fengsel i Moldova. Dette er gjort med midler fra EEA grant og Europarådet, gjennom Pompiedougruppen. I tillegg har vi drevet opplæring av ansatte på Phoenix House Bulgaria.

Utover dette har ledelse og ansatte deltatt på internasjonale- og nasjonale konferanser om rusbehandling, og delt informasjon om egne evalueringsprosjekter og terapeutiske aktiviteter på Phoenix Haga.

Kulturelt samarbeid – Kulturdråpen

Vi har et svært godt samarbeid med Kulturdråpen og Østfold musikkråd. Dette gir oss tilgang på mange fine kulturelle opplevelser. På Phoenix Haga, har vi med støtte fra Kulturdråpen og Østfold musikkråd, eget kor som øver hver onsdag.

Vi får besøk av kjente artister som kommer og holder konserter for oss, og vi får deltatt på workshops om alt fra skrivekurs med kjente forfattere, linoleumssnitt med billedkunstnere, trommekurs, gitarkurs, animasjon m.m.  Hvert år deltar koret vårt på Dråpekonserten sammen med kjente artister. Dette er en flott opplevelse for både deltakere og publikum. Kulturelle opplevelser og aktiviteter er blitt en viktig del av tilbudet på Phoenix Haga.

For mer informasjon, besøk gjerne nettsiden til kulturdråpen.