Ettervern

Det integrerte ettervernet

Ettervernet ved Phoenix Haga er en videreføring av metodikken som brukes i behandlingsdelen. Beboerne skal ut i samfunnet og prøve ut det de har lært i behandlingen. I utgangspunktet er de godt forberedt til denne overgangen. De får en primærkontakt i ettervernet tidlig i siste fase av behandlingsprogrammet, som starter oppfølgingen gradvis før overgang til ettervernet. I utgangspunktet har vi som jobber i ettervernet kjent våre beboere fra de kom til Haga. Vi snakker med dem daglig, spiser sammen med dem og følger dem gjennom programmet sitt her hos oss. I ettervernet vil de kjenne igjen det meste av arbeidsmetodikken.

Ettervernets faseinndeling

Fase 2

I fase 2 bor beboeren i en treningsbolig på området vårt. I denne perioden skal den enkelte ha anledning til å prøve ut det de har lært I den døgnbaserte behandlingen. Dette skjer innenfor trygge rammer og i kjente omgivelser. Beboerne styrer sin egen husholdning og lever selvstendige liv med skole eller jobb på dagtid.

Det er gruppesamling en kveld pr. uke og den enkelte får videre individuell oppfølging av sin primærkontakt, samt jobb/skole-oppfølging av IPS-veileder. Oppfølgingen består av individuelle samtaler, husmøter, besøk på skole/arbeidsplass samt fortsatt samarbeid med ansvarsgruppen som ble etablert ved behandlingsstart.

Fase 3

I fase 3 etablere beboeren seg i egen bolig utenfor Haga. Oppfølgingstilbudet i denne perioden involverer gruppesamlinger annen hver uke og individuelle oppfølgingssamtaler, samt oppfølging av IPS-veileder. Løsrivelse, selvstendiggjøring og bevisstgjøring av eget ansvar er et viktig tema i denne perioden.

Fase 4

Fase 4 i ettervernstilbudet er et frivillig tilbud, som gir mulighet for oppfølgingssamtaler og deltakelse på aktiviteter og gruppesamlinger. En forutsetning for denne sluttfasen er total avhold fra alkohol og andre rusmidler. Mange opplever det som en trygghet å ha denne koblingen til oss videre i sitt nye og rusfrie liv.

Ettervernsplan

Alle beboere i ettervernet skal ha en plan og målsetting for hver fase de er i.

Dette er de ulike elementene det legges vekt på i ettervernet:

  • Rusmestring
  • Sosiale nettverk
  • Rutiner og miljøet rundt meg
  • Eget rom/bolig
  • Personlig økonomi/gjeld
  • Aktiviteter
  • Fysisk helse
  • Psykisk helse
  • Arbeid/skole