Loading...

Fase 2

I fase 2 bor beboeren i en treningsbolig på området vårt. I denne perioden skal den enkelte ha anledning til å prøve ut det de har lært I den døgnbaserte behandlingen. Dette skjer innenfor trygge rammer og i kjente omgivelser. Beboerene styrer sin egen husholdning og lever selvstendige liv med skole eller jobb på dagtid.

Det er gruppesamling en kveld pr. uke og den enkelte får videre individuell oppfølging av sin primærkontakt, samt jobb/skole-oppfølging av IPS-veileder. Oppfølgingen består av individuelle samtaler, husmøter, besøk på skole/arbeidsplass samt fortsatt samarbeid med ansvarsgruppen som ble etablert ved behandlingsstart. 

Fase 3

I fase 3 etablere beboeren seg i egen bolig utenfor Haga. Oppfølgingstilbudet i denne perioden involverer gruppesamlignger annen hver uke og individuelle oppfølgingssamtaler, samt oppfølgig av IPS-veileder. Løsrivelse, selvstendiggjøring og bevisstgjøring av eget ansvar er et viktig tema i denne perioden. 

Fase 4

Fase 4 i ettervernstilbudet er et frivillig tilbud, som gir mulighet for oppfølgingsamtaler og deltakelse på aktiviteter og gruppesalinger. En forutsetning for denne sluttfasen er total avhold fra alkohol  og andre rusmidler. Mange opplever det som en trygghet å ha denne linken til oss I år.

Hva sier folk om oss?

"Det viktigste som hendte meg på Haga, var at det ble tent en gnist i meg som sa at livet var verdt å leve."

Gunnar | 34 år
Hva sier folk om oss?

"Det viktigste for meg var arbeidsoppgavene og ansvaret som ga meg økt selvfølelse og selvtillit, slik at jeg kunne stå på egne ben som nykter"

Jeanette | 29 år
Hva sier folk om oss?

“Jeg er jo glad i folk, kunne liksom ikke bare dra. Jeg har egentlig aldri hatt noen familie, venner har alltid vært familien min. Da jeg kom hit, kutta jeg ut de gamle vennene min. Her har jeg fått en ny familie, så jeg kan ikke skuffe dem."

Thommy | 23 år

Kontakt oss

Har du eller en du kjenner rusproblemer, ta kontakt med Phoenix Haga for tilbud om behandling

Inntaket kan nåes på følgende telefonnummer:
Sonja 908 20 961 og Mona 416 40 169.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form