Loading...

Er du rusavhengig, eller pårørende til en rusavhengig?

Vi tilbyr langtidsbehandling med ettervern for personer fra 18 år og oppover. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.


Vi vil gjerne høre din historie og dine ønsker for livet. Du kan ringe vårt inntak for og få veiledning til å søke behandling.

Vi vet at det å bestemme seg for å dra i behandling er en vanskelig avgjørelse. Motivasjonen kan svinge og forestillingene om hva behandling faktisk innebærer kan være skremmende. I denne prosessen vet vi at det er viktig med støtte og trygghet. Inntaksavdelingen vil ta imot dine spørsmål og gi deg veiledning, motiverende samtaler og gi deg tilbud om omvisning her hos oss.

Hvis du er nysgjerrig på hva vi tilbyr og om Phoenix Haga passer deg, anbefaler vi en uforpliktende samtale og omvisning på Phoenix Haga. Du vil kunne få svar på dine spørsmål og hjelpe deg til å ta et godt valg.

Velger du ¨å søke behandlingsplass hos oss, vil vi være med og støtte deg i din prosess, gjennom telefonsamtaler eller personlige møter. Vår ambisjon er å gi deg støtte og trygghet! I oppfølgingssamtalene vil vi forberede deg på hva du vil møte ved inntak, og hjelp til å holde motivasjonen din oppe.

Inntaksprosess – steg for steg

For at du skal kunne søke rusbehandling på Phoenix Haga,
er det noen kriterier som må oppfylles.

1

Din ruskonsulent, LAR-kontakt, fastlege, psykiatrisk ungdomstjeneste (PUT) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS), må sende en henvisning om rusbehandling til vurderingsinstansen, for at dine pasientrettigheter skal vurderes.

2

Får du rett til langtidsbehandling og ønsker plass hos oss, må henvisningen din sendes til Phoenix Haga.

3

Inntaksavdelingen vil ta imot henvisningen, og får du inntak holder vi løpende kontakt med deg frem til inntak.

Gjennom hele prosessen som er nevnt over veileder vi deg. Ikke nøl med å ring hvis du er usikker på hva du skal gjøre, eller hvis du opplever at det er vanskelig å nå gjennom hos de forskjellige instansene. Hvis du ikke har fått en ruskonsulent, anbefaler vi deg å søke din kommunes tildelingskontor om å få tildelt en ruskonsulent.

Innsatt som ønsker behandling for rusavhengighet

Er du rusavhengig og soner i fengsel, eller sitter i varetekt? Vi tilbyr både §-12 soning, og varetektssurrogat på Phoenix Haga.

Det betyr at du kan be om å bli henvist på lik linje med alle andre, til Phoenix Haga. For å bli rettighetsvurdert må du kontakte helseavdelingen i fengselet, som sender henvisning til vurderingsenheten nærmest ditt fengsel. Når du har fått rett til behandling, kan du henvende deg til helseavdelingen igjen og be om veiledning for å søke §12-soning.

Hva sier folk om oss?

"Det viktigste som hendte meg på Haga, var at det ble tent en gnist i meg som sa at livet var verdt å leve."

Gunnar | 34 år
Hva sier folk om oss?

"Det viktigste for meg var arbeidsoppgavene og ansvaret som ga meg økt selvfølelse og selvtillit, slik at jeg kunne stå på egne ben som nykter"

Jeanette | 29 år
Hva sier folk om oss?

“Jeg er jo glad i folk, kunne liksom ikke bare dra. Jeg har egentlig aldri hatt noen familie, venner har alltid vært familien min. Da jeg kom hit, kutta jeg ut de gamle vennene min. Her har jeg fått en ny familie, så jeg kan ikke skuffe dem."

Thommy | 23 år

Inntaksprosess – steg for steg

For at du skal kunne få rusbehandling i Norge, og dermed også Phoenix Haga, er det noen kriterier som må oppfylles.

1.

Enten ruskonsulent, LAR, fastlege, psykiatrisk ungdomstjeneste (PUT) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) må sende en henvisning om rusbehandling til vurderingsinstansen for at dine pasientrettigheter skal vurderes.

2.

Blir du vurdert til å ha rett til langtidsbehandling og ønsker plass hos oss, må henvisningen din sendes til Phoenix Haga.

3.

Inntaksavdelingen vil ta imot henvisningen, og holde løpende kontakt med deg for å finne et tidspunkt for ditt inntak.

Kontakt oss

Har du eller en du kjenner rusproblemer, ta kontakt med Phoenix Haga for tilbud om behandling

Inntaket kan nåes på følgende telefonnummer:
Sonja 908 20 961 og Mona 416 40 169.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form