Loading...

Er du rusavhengig, eller pårørende til en rusavhengig?

Vi tilbyr langtidsbehandling med ettervern for personer fra 18 år og oppover. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.


Vi vil gjerne høre din historie og dine mål for livet. Hvem som helst kan ringe vårt inntak for å få veiledning til å søke rusbehandling.

Vi vet at det å bestemme seg for å dra i behandling er en vanskelig avgjørelse. Motivasjonen kan svinge og forestillingen om hva behandling faktisk innebærer kan være skremmende. I denne prosessen vet vi at det er viktig med støtte og trygghet. Inntaksavdelingen vil ta imot dine spørsmål og gi deg veiledning, motiverende samtaler og gi deg tilbud om omvisning her hos oss.

Hvis du er nysgjerrig på hva vi tilbyr, og om Phoenix Haga passer deg, anbefaler vi en uforpliktende samtale og omvisning her hos oss. Det vil ofte minske usikkerheten rundt ditt behandlingsvalg og trygge deg.

Ønsker du behandlingsplass hos oss etter en omvisning, vil vi gjerne være med og støtte deg i din prosess, med telefonsamtaler eller ved personlig oppmøte. Vår ambisjon er å gi deg støtte og trygghet! I oppfølgingssamtalene vil fokus være å gi deg informasjon om hva som venter deg ved inntak, og hjelp til å holde motivasjonen din oppe.

Vi vet at det å bestemme seg for å dra i behandling er en vanskelig avgjørelse. Motivasjonen kan svinge og forestillingen om hva behandling faktisk innebærer kan være skremmende. I denne prosessen vet vi at det er viktig med støtte og trygghet. Inntaksavdelingen vil ta imot dine spørsmål og gi deg veiledning og motiverende samtaler hvis du ønsker det.

Inntaksprosess – steg for steg

For at du skal kunne få rusbehandling i Norge, og dermed også Phoenix Haga, er det noen kriterier som må oppfylles.

1

Enten ruskonsulent, LAR, fastlege, psykiatrisk ungdomstjeneste (PUT) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) må sende en henvisning om rusbehandling til vurderingsinstansen for at dine pasientrettigheter skal vurderes.

2

Blir du vurdert til å ha rett til langtidsbehandling og ønsker plass hos oss, må henvisningen din sendes til Phoenix Haga.

3

Inntaksavdelingen vil ta imot henvisningen, og holde løpende kontakt med deg for å finne et tidspunkt for ditt inntak.

Gjennom hele prosessen som er nevnt nedenfor står vi tilgjengelige til å veilede deg. Ikke nøl med å ring hvis du er usikker på hva du skal gjøre, eller hvis du opplever at det er vanskelig å nå gjennom i de forskjellige instansene. Hvis du ikke har fått en ruskonsulent, anbefaler vi deg å søke din kommunes tildelingskontor om å få tildelt en ruskonsulent.

Innsatt som ønsker behandling for rusavhengighet

Er du rusavhengig og innsatt i fengsel, eller sitter i varetekt? Vi tilbyr både §12 soning, og varetekt surrogat på Phoenix Haga.

Det betyr at du kan be om å bli henvist på lik linje med alle andre, hit til oss på Haga. For å bli rettighetsvurdert av det lokale sykehuset må du kontakte helseavdelingen i fengselet som sender henvisning til vurderingsenheten nærmest ditt fengsel. Når du har blitt rettighetsvurdert til å motta behandling, kan du henvende deg til helseavdelingen igjen og be om veiledning til å søke §12-soning.

Hva sier folk om oss?

"Det viktigste som hendte meg på Haga, var at det ble tent en gnist i meg som sa at livet var verdt å leve."

Gunnar | 34 år
Hva sier folk om oss?

"Det viktigste for meg var arbeidsoppgavene og ansvaret som ga meg økt selvgfølelse og selvtillit, slik at jeg kunne stå på egne ben som nykter"

Jeanette | 29 år
Hva sier folk om oss?

“Jeg er jo glad i folk, kunne liksom ikke bare dra. Jeg har egentlig aldri hatt noen familie, venner har alltid vært familien min. Da jeg kom hit, kutta jeg ut de gamle vennene min. Her har jeg fått en ny familie, så jeg kan ikke skuffe dem."

Thommy | 23 år

Inntaksprosess – steg for steg

For at du skal kunne få rusbehandling i Norge, og dermed også Phoenix Haga, er det noen kriterier som må oppfylles.

1.

Enten ruskonsulent, LAR, fastlege, psykiatrisk ungdomstjeneste (PUT) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS) må sende en henvisning om rusbehandling til vurderingsinstansen for at dine pasientrettigheter skal vurderes.

2.

Blir du vurdert til å ha rett til langtidsbehandling og ønsker plass hos oss, må henvisningen din sendes til Phoenix Haga.

3.

Inntaksavdelingen vil ta imot henvisningen, og holde løpende kontakt med deg for å finne et tidspunkt for ditt inntak.

Kontakt oss

Har du eller en du kjenner rusproblemer, ta kontakt med Phoenix Haga for tilbud om behandling

Inntak kan nåes på følgende telefonnummer: 90820961

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form