Loading...

Tilbud til pårørende

Alle som lever tett på en rusavhengig betaler også en pris. Det å leve med en rus- avhengig i familien setter sine spor, og for deg som pårørende kan det være viktig og få sett på hva dette har gjort med deg. Det å møte andre i samme situasjon og kunne dele erfaringer og opplevelser kan også gjøre underverk. 

Familiearbeidet på Phoenix Haga kan være muligheten for en ny start, gjennom å få satt ord på det som har vært og snakke om det som skal komme. Endring tar tid, og du kan kun endre deg selv, men ved å ta del i familiearbeidet kan du få startet på en viktig prosess for deg og familien.

Fem ganger i året arrangerer vi familiehelger. Disse varer fra lørdag morgen til søndag ettermiddag. De som har lang reisevei får muligheten til å overnatte på Haga. I familiehelgene jobber vi sammen både beboere og pårørende, i storgruppe og i mindre grupper. Vi vektlegger kunnskapsformidling. All den kunnskap som ligger i de erfaringer dere som pårørende og den rusavhengige har, er også viktig i denne prosessen.

På grunn av den pågående pandemien kan vi ikke møtes til familiehelger eller informasjonsmøter på Haga. Derfor vil vårt familiearbeid foregå digitalt inntil det blir trygt å møtes igjen. Vi beklager dette, men håper vi kan treffes på Teams. Alle pårørende vil motta invitasjon på e-post.

"Forandring er mulig. Bare du alene kan gjøre det, men du kan ikke gjøre det alene."

Hva med barn?

Mange av våre beboere har barn. Kontakt med egne barn før innleggelse varierer stort fra beboer til beboer. Vi foretar derfor en kartlegging av dette ved inntak på Phoenix Haga. Hvem har den daglige omsorgen for barnet og hvordan kan vi opprette et samarbeid til beste for barnet. I samarbeid med beboeren og andre omsorgspersoner vil vi gjøre en vurdering av behovet for samtaler, deltagelse i familiearbeid, og samvær – basert på barnets alder, modenhet og behov. For oss er det viktig at banets behov blir ivaretatt, og får den informasjonen som er nødvendig. 

Vi er glade for at barn som pårørende har fått styrket rettighetene sine fra 1. januar 2018. Les gjerne mer på Helsedirektoratet sine nettsider.

Sosiale møtepunkt

Vi har flere møtepunkt for beboere og familie. Foruten familiehelgene og besøksdagene hver andre helg, arrangerer vi sommerfest i juni. Vi har også en julelunsj i desember. Pårørende blir også invitert til konserter med Hagakoret og idrettsarrangement som beboerne våre deltar på. Det kan være fotballkamper, løp eller golfturnringer. 

Hva sier folk om oss?

"Det viktigste som hendte meg på Haga, var at det ble tent en gnist i meg som sa at livet var verdt å leve."

Gunnar | 34 år
Hva sier folk om oss?

"Det viktigste for meg var arbeidsoppgavene og ansvaret som ga meg økt selvfølelse og selvtillit, slik at jeg kunne stå på egne ben som nykter"

Jeanette | 29 år
Hva sier folk om oss?

“Jeg er jo glad i folk, kunne liksom ikke bare dra. Jeg har egentlig aldri hatt noen familie, venner har alltid vært familien min. Da jeg kom hit, kutta jeg ut de gamle vennene min. Her har jeg fått en ny familie, så jeg kan ikke skuffe dem."

Thommy | 23 år

Kontakt oss

Har du eller en du kjenner rusproblemer, ta kontakt med Phoenix Haga for tilbud om behandling

Inntaket kan nåes på følgende telefonnummer:
Sonja 908 20 961 og Mona 416 40 169.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form