Yoga, en viktig del av behandlingstilbudet på Phoenix Haga

Yoga betyr å føre sammen eller å forene. Det er en treningsform der målet er bedre fysisk og psykisk helse.

På Phoenix Haga har vi hatt fokus på Yin Yoga siden 2020. Yogatimene gjennomføres på kveldstid for ro og hvile, ca. 2 ganger pr. uke.

Vi har fått flere tilbakemeldinger fra beboere som opplever bedre søvn i etterkant av Yoga. Noen i felleskapet opplever Yoga som utfordrende i starten, men etter få uker er engasjementet større. De aller fleste synes Yoga er beroligende og avslappende. De merker endring hos seg selv ganske raskt. Effekten av Yoga er bedre indre dialog og stressreduksjon.